Galilea kojarzy sie z pocz?tkami chrze?cija?stwa, jednoczesnie w Izraelu jest miejscem zarania kibucow i osadnictwa zydowskiego; ruchu syjonistycznego. Krajobraz s?awny jest z powodu zielonych dolina, s?ynna rzeka Jordan i Jezioro Genezaret. Najbardzien znane w Galilei miasto to Nazaret. Udajac sie tam zobaczymy dolin? Yzrael, pe?ni?ca przed wiekami role spichlerza i miniemy

G?ra Tabor, swietny punkt widokowy w Galilei. W Nazarecie zwiedzimy Ko?ci?? Zwiastowania (?k 1), Muzeum Archeologiczne i Ko?ci?? ?w. J?zefa.

Na tutejszym bazarze skosztowac mozna specjalow kuchni ?r?dziemnomorskiej. Niedaleko znajduje si? Ko?ci?? Wesela w Kannie, miejsce “pierwszego cudu” przemienienia wody w wino (J 2). My rowniez zatrzymamy sie w tym miejscu, zeby dokonac degustacji b?ogos?awionych win.

Kierujemy si? w stron? MorzaTyberiadzkliego (Jezioro Galilejskie,J.Genezaret). Sprobujemy” rybe ?wi?tego Piotra”(miejscowa Dorada), a tak?e mozemy przyjzec sie ceremonii chrztu w Jordanie.

Nad Jeziorem Galilejskim jest wiele miejsc waznych dla chrze?cija?stwa: ko?ci?? na G?rze B?ogos?awie?stw.

W Tabgha – Ko?ci?? Rozmno?enia Chleba i Ryb (?k 9) i “Ko?ci?? Prymatu Piotra” (Jan 21). W Kafarnaum, “miasto Jezusa”- znaleziska archeologiczne: Synagoga Staro?ytna i ko?ci?? Sw.Piotra.

Je?li czas na to pozwala, mo?emy zatrzyma? si? i obejrze? tutejszy kibuc Ginosar – izraelski wynalazek. Tu znajduje si? “??d? z Jeziora Galilejskiego” sprzed 2 ty? lat. (Obecnie ?eglowa? po Jez. Galilejskim mo?na zupe?nie now? ?odzi?).

Centrum regionalnym jest Tyberiada – nazwana ku czci cesarza Tyberiusza
Te tras? mo?na zrobi? w jeden dzien samochodem; wyje?d?aj?c z Jerozolimy lub z Tel Awiwu.