[section_title text_align=”align-left”]JEROZOLIMA POD ZIEMI?[/section_title]
  • Budowana warstwami, niszczona i budowana od nowa, na zgliszczach
  • Arka Przymierza i skarby Salomona, tajemnica przetrwania miasta
  • Miasto g?rne i dolne / katakumby i mistika
  • Tajemne przej?cia podziemne, sale Szpitalnikow i Templariuszy
  • Legendy bohaterzy i ?wieci
  • Systemy zbiernia wody – akwedukt Hizkijasza
  • Sale szpitalnik?w / Templariusze
  • Tunele pod ?cian? P?aczu
  • Pieczara Sidkiasza
  • Dzielnica z czasach Heroda

Od zarania niszczona i budowana na zgliszczach, Jerozolima od?ywa?a na pok?adach gruzow… Historia odtwiera sie przed nami Kiedy schodzimy do Tuneli, pod ?cian? P?aczu. Tam poznajemy Tajemnice przetrwania, kt?ra tkwi w odradzaniu sie Miasta pod ka?dym nowym panowaniem.

Z przewodnikiem odnajdujemy przejscia, katakumby i pomieszczenia (sale Szpitalnikow, schody, niedawno udost?pniona do zwiedzania dzielnica z czasow Heroda, systemy zbierania i przechowania wody (aqwedukt, sadzawka) a gdy poniesie nas fantazja? stajemy na drodze do ukrytych skarbow Salomona. Tu znalaz?y sw?j pocz?tek legendy o ?wietych i Bohaterach. Kiedy sie zamy?limy, otwieramy sie na mistyk?.