Szalom Witam w Izraelu.

Pinchas Filip Zarczynski,?urodzi?em si? w Warszawie, od 1985 roku, mieszkam w Jerozolimie, studiowa?em Architektur? i Judaizm na Uniwersytecie w Jerozolimie. W harcerstwie prowadzi?em wycieczki szlakiem po pustyni, a? doszli?my do najdalszych miejsc. W wojsku prowadzi?em zaj?cia z nawigacji. interesuje si? kuchnia Izraela.

Aktualnie pracuje jako licencjonowany przewodnik po Izraelu. Prowadze wycieczki w j?zykach: hebrajski, polski i angielski. Prowadzi?em r??ne grupy zar?wno pe?ne autobusy, jak i kilkuosobowe r??norodne wiekowo: 90 – latki i dzieci oraz jeepy i wycieczki rowerowe. B?d? szcz??liwy oprowadzi? Pa?stwa po moich autorskich?programach wycieczek.

Kontakt:
zarczyn@gmail.com

972 (0) 50 875 57 72

Wystawiam rachunki dla firm lub os?b prywatnych.