[section_title text_align=”align-left”]PROGRAMY ZWIEDZANIA[/section_title]

Polecam trasy zwiedzania:

  • Inne programy zwiedzania do uzgodnienia.

Wa?ne informacje dla turyst?w:

Terminy / kiedy?:
Aby sprawdzi? kiedy mam wolny terminy prosimy kontaktowa? si? emailem zarczyn@gmail.com

Czas wycieczek / ceny:

    • 150 – 350 USD za ka?dy dzie? przewodnika (zale?y od ilo?ci godzin)
    • Dodatkowa op?ata za dojazd samochodem w zale?no?ci od ilo?ci uczestnik?w, kilometr?w.
    • Cena nie zawiera: bilet?w wst?p?w do zwiedzanych obiekt?w, op?aty za miejsca parkingowe czy wjazd?w kolejk? np. Masada.

Dosta?em kilkakrotna informacje od uczestnik?w ze Banki doliczaj? nieprzewidziane du?? kwot? manipulacyjn? i obci??aj? ni? obie strony.

Podczas gdy Pay Pal obci??a tylko mnie a us?uga jest szybsza.

paypal.me/FILIPZAR

Po podj?ciu decyzji i wst?pnym om?wieniu planu zwiedzania, nale?y wp?aci? zaliczk? 50 USD /dzie? dla zabukowania terminu w moim harmonogramie.

Gdzie si? spotykamy?:

Je?eli to prywatna wycieczka, to jestem do Waszej dyspozycji najwygodniej przy Bramie Jafskiej w Jerozolimie patrz na?mapie google