[section_title text_align=”align-left”]SZALOM – WITAM![/section_title]
15

Nazywam sie?Filip Pinchas Zarczynski. Jestem licencjonowanym przewodnikiem po Izraelu. Zapraszam Was na?moje wycieczki, a oto moje sugestie i oferty.

? Mieszkam Jerozolimie i znam jej mieszkancow juz 30 lat.

Ze mna mo?esz rozmawia? na temat przesz?o?ci i tera?niejszosci w tym kraju nie s? mi obce tematy wojskowe i polityczne.

? Mozemy znale?? sie wsr?d mieszka?c?w, kt?rzy tradycyjnym wygladem przypominaja spo?eczno?ci opisywane w ksia?kach.

? Dla sprawnych fizycznie s? mo?liwoci r??nych form zwiedzania: wycieczki gorskie, dzipy, rowery i d?ugie wedrowki piesze.

? Gdy dotrzemy do miejsc miejsc kultowych i religijnych, przywo?amy pamie? tych ktorzy zwiedzali je przed nami.

? Prowadz? wycieczki w jezykach: hebrajski, polski i angielski. Ro?ne grupy; zar?wne pe?ne autobusy, jak i kilkuosobowe, r??norodne wiekowo – dzieci i ca?kiem starsza m?odzie?.

kontakt:

zarczyn@gmail.com

1
2
3
4
5
6
7